Novice

Obvestilo o datumu izplačila dividend

22. 07. 2022
Obvestilo o datumu izplačila dividend

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe CETIS d.d. obvešča javnost, da bo družba 28. 9. 2022 skladno s sklepi 33. redne skupščine delničarjev, ki je bila 30. 6. 2022, izplačala dividende v skupni višini 5.900.000,00 evrov oziroma v višini 29,50 evra bruto na posamezno delnico. Dividenda bo izplačana imetnikom delnic, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnem izplačila.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d., www.cetis.si, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbeNazaj