Novice

Obvestilo o datumu izplačila dividend

06. 09. 2022
Obvestilo o datumu izplačila dividend

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe CETIS d.d. obvešča javnost o spremembi dneva izplačila dividend skladno s sklepi 33. redne skupščine delničarjev, ki je bila 30. 6. 2022. Družba bo dividendo izplačala dne 13. 9. 2022 in ne 28. 9. 2022, kot je bilo prvotno objavljeno.

Družba bo dne 13. 9. 2022 izplačala dividende v skupni višini 5.900.000,00 evrov oziroma v višini 29,50 evra bruto na posamezno delnico. Dividenda bo izplačana imetnikom delnic, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnem izplačila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d., www.cetis.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Upravni odbor družbeNazaj