Novice

Obvestilo o pomembnejših sklepih seje upravnega odbora

30. 04. 2020
Obvestilo o pomembnejših sklepih seje upravnega odbora

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor družbe CETIS d.d. je na svoji 74. seji dne 30. 4. 2020 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

1. Upravni odbor je z dnem 30. 4. 2020, in sicer ob koncu dneva, odpoklical izvršna direktorja Branka Babiča in dr. Simona Žnidarja ter z mesta izvršne direktorice upravnega odbora odpoklical Tino Bačić.
2. Za izvršna direktorja je upravni odbor z dnem 1. 5. 2020 imenoval mag. Radenka Mijatovića in Davorja Vlahka.
3. Na mesto namestnice predsednika upravnega odbora je upravni odbor imenoval Tino Bačić.
4. Z dnem 30. 4. 2020, in sicer ob koncu dneva, je zaradi odstopa Davorju Vlahku prenehala funkcija člana revizijske komisije. Upravni odbor je odločil, da bo od 1. 5. 2020 dalje revizijska komisija upravnega odbora delovala v sestavi preostalih treh članov, in sicer je za predsednico revizijske komisije imenoval Suzano Ofentavšek, Anton Černič in Rajko Čvorovič pa ostajata njena člana.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.


Upravni odbor družbeNazaj