Novice

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb

18. 04. 2013
Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s 388. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov nas je družba OPTIMUS NALOŽBE, družba za svetovanje in investiranje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 12, 2000 Maribor obvestila, da je dne 15.04.2013 pridobila 8.000 delnic družbe CETIS d.d. z oznako CETG. Direktor družbe OPTIMUS NALOŽBE, d.o.o., je predsednik uprave družbe CETIS d.d.

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


Uprava družbe

 

FUS212fqefzu.gbadmnzuw@oqfue.euNazaj