Novice

Obvestilo o prejemu poročila posebne revizije

20. 09. 2013
Obvestilo o prejemu poročila posebne revizije

Družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje, obvešča delničarje in zainteresirano javnost, da je prejela >Poročilo o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 28.03.2012 (v nadaljevanju: poročilo)<, ki ga je izdelala BDO Revizija, družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana. Skladno z določilom 320. člena ZGD-1 v povezavi s 185. členom ZGD-1 in določili statuta družbe uprava poročilo objavlja na SEOnet-u in spletnih straneh družbe.

Poročilo
       
Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.                   


Predsednik uprave, mag. Roman ŽnidaričNazaj