Novice

Obvestilo o prejemu tožbe delničarjev na ugotovitev ničnosti volitev članov nadzornega sveta

23. 05. 2017
Obvestilo o prejemu tožbe delničarjev na ugotovitev ničnosti volitev članov nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje, družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Družbi CETIS d.d. je bila s strani Okrožnega sodišča v Celju vročena tožba delničarjev, Slovenski državni holding, d.d., in Kapitalska družba, d.d., na ugotovitev ničnosti volitev članov nadzornega sveta Marka Moharja, Tine Bačić, Davorja Vlahka in Toneta Černiča ter podredno tožba na razveljavitev sklepa skupščine, s katerim je bil za tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenovan Davor Vlahek. Tožba je bila vložena s strani delničarjev, ker naj navedeni člani nadzornega sveta ne bi izpolnjevali kriterija neodvisnosti zaradi razmerij z družbo MSIN d.o.o. 
 
Okrožno sodišče v Celju je o vsebinsko podobnih navedbah v nepravdnem postopku že odločalo in s sklepom dne 10. aprila 2017 že pravnomočno ugotovilo, da so takšne navedbe delničarjev o odvisnosti navedenih članov nadzornega sveta od družbe CETIS d.d. neutemeljene. Družba CETIS d.d. bo skladno s pozivom sodišča odgovorila na predmetno tožbo.
 
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 

Uprava družbe

 
 


Nazaj