Novice

Obvestilo o sklepih skupščine

23. 06. 2014
Obvestilo o sklepih skupščine
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja sklepe 21. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila dne 23.06.2013, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sklepi 21. redne skupščine družbe Cetis, d.d.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.


 
Uprava družbeNazaj