Novice

Obvestilo o sklepih skupščine

18. 01. 2015
Obvestilo o sklepih skupščine
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja sklepe 22. skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila dne 15. 1. 2015 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.
 
 
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 
 
Uprava družbe


Nazaj