Novice

Obvestilo o sklepu sodišča v zvezi z vloženim predlogom delničarjev za odpoklic člana nadzornega sveta

14. 04. 2017
Obvestilo o sklepu sodišča v zvezi z vloženim predlogom delničarjev za odpoklic člana nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo: 

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom dne 10. aprila 2017 zavrnilo predlog delničarjev, Slovenskega državnega holdinga, d.d., in Kapitalske družbe, d.d., za sodni odpoklic člana nadzornega sveta Davorja Vlaheka, ker v konkretnem primeru niso podani utemeljeni razlogi za odpoklic člana nadzornega sveta. Po presoji sodišča imenovani člani nadzornega sveta izpolnjujejo vse zakonske pogoje za imenovanje v članstvo nadzornega sveta in ni dokazano, da bi ravnali v nasprotju z interesi družbe CETIS d.d. oziroma da bi bilo ogroženo njihovo nepristransko in objektivno odločanje.
  
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe. 
 
 
Uprava družbe

 
 


Nazaj