Novice

Obvestilo o spremembi lastništva delnic CETG

11. 02. 2021
Obvestilo o spremembi lastništva delnic CETG

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov,  Uredbe o zlorabi trga (596/2014 - Uredba MAR) in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Izvršni direktor in član upravnega odbora družbe CETIS d.d., mag. Radenko Mijatović, stanujoč Vaška pot 6b, 1129 Ljubljana, je družbo 11. 2. 2021 obvestil, da je 10. 2. 2021 pridobil 5.000 delnic družbe CETIS d.d. z oznako CETG, kar predstavlja 2,5 % vseh izdanih delnic in enak delež delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo od 11. 2. 2021 naprej objavljeno tudi na spletni strani družbe www.cetis.si še najmanj 5 let.


Upravni odbor družbe

 Nazaj