Novice

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

22. 11. 2013
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s 118. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov nas je družba Triglav naložbe d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, obvestila, da je dne 19.11.2013 odsvojila 12.043 delnic družbe CETIS d.d. z oznako CETG. Pred odsvojitvijo je bila družba Triglav naložbe d.d. imetnica 12.043 delnic CETG, kar predstavlja 6,02% glasovalnih pravic iz delnic CETG, po odsvojitvi pa družba nima v lasti nobene delnice CETG.

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


CETIS d.d.Nazaj