Novice

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

27. 06. 2014
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s 118. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov nas je družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, obvestila, da je dne 23.06.2014 odsvojila 128.222 navadnih kosovnih delnic družbe CETIS d.d., z oznako CETG, in sicer družbi MSIN d.o.o., Cankarjeva cesta 7, 1000 Ljubljana. Pred odsvojitvijo je bila družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., imetnica 128.222 delnic CETG, kar predstavlja 64,11% glasovalnih pravic iz delnic CETG, po odsvojitvi pa družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., ni več imetnik delnic CETG. Družba MSIN d.o.o. pred pridobitvijo predmetnih delnic ni bila imetnik delnic CETG. Smiselno enako obvestilo smo prejeli tudi s strani družbe MSIN d.o.o.

To obvestilo bo od 27.06.2014 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cetis.si še najmanj 5 let.


Uprava družbeNazaj