Novice

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

27. 12. 2017
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: izdajatelj), objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj je dne 27. 12. 2017 od družbe MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik), prejel obvestilo, da je prevzemnik pridobil 18.649 delnic izdajatelja (delnic z oznako CETG), kar predstavlja 9,3248 % vseh delnic izdajatelja. Po prevzemu ima prevzemnik v lasti 150.371 delnic izdajatelja, kar predstavlja 75,1855 % vseh delnic izdajatelja.

 

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.  

 
Upravni odbor družbe
 


Nazaj