Novice

Obvestilo o umiku tožbe delničarjev na ugotovitev ničnosti volitev članov nadzornega sveta

18. 08. 2017
Obvestilo o umiku tožbe delničarjev na ugotovitev ničnosti volitev članov nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba CETIS d.d. je s strani Okrožnega sodišča v Celju prejela poziv, da sporoči, ali se strinja z umikom tožbe, ki sta jo vložila delničarja Slovenski državni holding, d.d. in Kapitalska družba, d.d., zaradi ugotovitve ničnosti volitev članov nadzornega sveta in podredno tožbo na razveljavitev sklepa skupščine, s katerim je bil za tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenovan Davor Vlahek. Družba CETIS d.d. bo sodišču sporočila, da se z umikom tožbe strinja.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.

 

Uprava družbe


 
Nazaj