Novice

Obvestilo o vloženem predlogu delničarjev za odpoklic člana nadzornega sveta družbe

03. 04. 2017
Obvestilo o vloženem predlogu delničarjev za odpoklic člana nadzornega sveta družbe
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družbi CETIS d.d. je bil s strani Okrožnega sodišča v Celju vročen predlog delničarjev, Slovenskega državnega holdinga, d.d., in Kapitalske družbe, d.d., za sodni odpoklic člana nadzornega sveta, Davorja Vlahka iz razloga, ker naj zaradi delovnega razmerja z družbo MSIN d.o.o. ne bi izpolnjeval kriterija neodvisnosti. Delničarja sta sodišču predlagala, da namesto njega za članico nadzornega sveta imenuje Goranko Volf. Družba CETIS d.d. je skladno s pozivom sodišča odgovorila na predmetni predlog za odpoklic, pri čemer se s predlogom za odpoklic ne strinja, saj razlogi za sodni odpoklic in imenovanje nadomestne članice po oceni družbe niso podani.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 
 
Uprava družbe


 


Nazaj