Novice

Pojasnilo javnostim v zvezi z objavami v medijih

05. 06. 2014
Pojasnilo javnostim v zvezi z objavami v medijih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev družba CETIS d.d., podaja naslednje pojasnilo v zvezi z danes objavljenimi članki v različnih tiskanih medijih:

Družba je skladno z zakonodajo objavila nasprotni predlog delničarja (Kovinoplastika), ki bo predmet obravnave na sklicani skupščini Cetisa dne 23.6.2014. Razmišljanja in povzetki, ki so se na osnovi tega objavili v medijih, so seveda različni. Uprava in nadzorni svet se bosta do navedb delničarja, ki so glede na opisana dejstva tudi zavajajoče, netočne in/ali pavšalne, opredelila na sami skupščini družbe v okviru posameznih točk dnevnega reda, o čemer bo na predpisan način obveščena tudi javnost.

Uprava družbe, ki se je v letu 2013 razširila na tri člane, deluje v smislu dobrega gospodarja, kar potrjujejo tudi rezultati iz poslovanja, ki v zadnjih letih izkazujejo trende nadpovprečne rasti.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.

 
Uprava družbeNazaj