Novice

Pojasnilo k objavljenim sklepom skupščine družbe CETIS d.d.

01. 09. 2016
Pojasnilo k objavljenim sklepom skupščine družbe CETIS d.d.
CETIS je dne 1. 9. 2016 objavil sklepe skupščine, ki so bili sprejeti na 25. redni skupščini delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila dne 31. 8. 2016 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

V zvezi z objavljeno 7. točko dnevnega reda CETIS pojasnjuje, da sklep skupščine »Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev morebitnih odškodninskih tožb« NI BIL izglasovan, saj je za sprejetje sklepa glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 17,82 % prisotnih delničarjev, proti sprejetju sklepa pa je glasovalo 140.902 prisotnih delničarjev oziroma 82,18 % prisotnih delničarjev.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.


Uprava družbeNazaj