Novice

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS

30. 08. 2013
Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe CETIS, d.d., na podlagi določil 112. ter 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, objavlja Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine Cetis in nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS, d.d. za obdobje januar-junij 2013.

Polletni poročili

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


Uprava družbeNazaj