Novice

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS

09. 09. 2016
Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe CETIS d.d. na osnovi določil 112. ter 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS in nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS d.d. za leto 2016.

Nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS d.d. in nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS za leto 2016 bosta od dneva objave za obdobje najmanj desetih let dostopni na spletnih straneh družbe.
 
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 
 
Uprava družbe

 


Nazaj