Novice

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

28. 10. 2014
Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe CETIS, d.d., na podlagi določil 112. ter 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, objavlja Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS in nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS, d.d. za obdobje januar-junij 2014.

Nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS, d.d. in nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS za obdobje januar-junij 2014 bo dostopno na spletni strani matične družbe: www.cetis.si od 29. avgusta 2014 dalje, za obdobje najmanj 5 let.

Polletni poročili

Poročili bosta na teh spletnih straneh dostopna najmanj 5 let.
                                                 

Uprava družbeNazaj