Novice

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

29. 09. 2017
Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:
Upravni odbor družbe CETIS d.d. na osnovi določil 112. ter 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS in nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS d.d. za leto 2017
 
Nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS d.d. in nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS za leto 2017 bosta od dneva objave za obdobje najmanj desetih let dostopni na spletnih straneh družbe. 
 
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. 
 
Upravni odbor družbe 


Nazaj