Novice

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

13. 09. 2022
Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor družbe CETIS d.d. na osnovi določil 136. ter 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS in nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS d.d. za leto 2022.

Ta objava, nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS d.d. in nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS za leto 2022 bodo od dneva objave za obdobje najmanj desetih let dostopni na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).

Priloga: CETIS Polletno poročilo 2022

 

Upravni odbor družbe

 

 Nazaj