Novice

Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

26. 04. 2013
Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe CETIS d.d. se je na 3. seji dne 25.04.2013 seznanil s Poročilom revizijske komisije z dne 22.04.2012 ter sprejel Poročilo nadzornega sveta CETIS d.d. o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za leto 2012 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za leto 2012. Nadzorni svet je sprejel tudi sklep, da sprejme in potrdi Revidirano letno družbe CETIS d.d. in Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine CETIS za leto 2012 ter sklep, da se skliče 19. redno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo dne 14.06.2012 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe ter sprejel dnevni red skupščine.

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


Uprava družbeNazaj