Novice

Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

25. 09. 2013
Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe CETIS, d.d. je na 5. Seji, dne 23.09.2013, sprejel naslednja pomembnejša sklepa:

  • »Posebno revizorjevo poročilo z dne 12.09.2013 se predloži v obravnavo Revizijski komisiji, ki naj nadzornemu svetu glede revizorjevih ugotovitev poda pisno poročilo oz. mnenje ter v najkrajšem možnem roku pridobi tudi pravno mnenje glede utemeljenosti vlaganja odškodninskih zahtevkov zoper odgovorne osebe, tudi z vidika izterljivosti takih zahtevkov.«
  • Nadzorni svet se seznani z rezultati poslovanja družb CETIS d.d., Amba Co d.o.o., CETIS-Zg d.o.o. in Cetis-Graf d.o.o. za obdobje od 01.01.2013 do 31.08.2013.

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


Uprava družbeNazaj