Novice

Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

25. 10. 2013
Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe CETIS, d.d. je na 6. seji dne 24.10.2013 sprejel naslednja pomembnejša sklepa:

  • Glede na »Poročilo o ugotovitvah Revizijske Komisije NS družbe CETIS d.d. v zvezi s sklepom NS z dne 23.09.2013 z dne 14.10.2013« in »Pravno mnenje o oceni utemeljenosti odškodninskih tožb na podlagi ugotovitev poročila posebnega revizorja z dne 7.10.2013 odvetniške družbe Ilič o.p. d.o.o.« NS ugotavlja, da ni mogoče ugotoviti vseh predpostavk za odškodninsko odgovornost takratnih članov vodenja in nadzora družbe. Nadzorni svet zaradi varstva pravic delničarjev vseeno predlaga upravi, da skliče izredno skupščino delničarjev družbe ter odločitev o vložitvi tožbe prepusti njenim delničarjem. NS s tem v zvezi predlaga, da delničarji na skupščini odločajo o sprejemu naslednjega sklepa:
    »Na podlagi ugotovitev posebnega revizorja iz Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 28.3.2012 se zoper člane organov vodenja in nadzora družbe ne vlagajo odškodninske tožbe.«
  • Nadzorni svet potrdi besedilo Poslovnika uprave s predlaganimi spremembami in Prilogo: Razdelitev poslovnih področij uprave družbe.

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


Uprava družbeNazaj