Novice

Pomembnejši sklep seje nadzornega sveta

27. 07. 2016
Pomembnejši sklep seje nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe CETIS d.d. je na seji dne 25. 07. 2016 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
  • Nadzorni svet je potrdil predloge spremembe statuta družbe CETIS d.d.
  • Nadzorni svet potrdi predlagani dnevni red za 25. redno skupščino družbe CETIS d.d.
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 
 
Uprava družbe
 


Nazaj