Novice

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

03. 06. 2013
Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Cetis d.d. se je na 4. seji, dne 29.05.2013, seznanil s Suzano Ofentavšek in Primožem Ošljakom, novima člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev. Nadzorni svet je na 4. seji sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Upravo družbe razširi z novima članoma, ki nastopita funkcijo 01.06.2013, in sicer:
    • mag. Radenko Mijatović, ki je pristojen za področje komercialnih tiskovin in ki v skladu s točko 5.1 Statuta družbe zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave;
    • mag. Srečko Gorenjak, ki je pristojen za področje financ in ekonomike in ki v skladu s točko 5.1 Statuta družbe zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave.

  • Predsednik uprave v skladu s točko 5.1 Statuta družbe družbo zastopa posamično.

  • Članu uprave, mag. Srečku Gorenjaku, nadzorni svet na podlagi 271. člena ZGD-1 dovoljuje opravljanje naslednjih dejavnosti/funkcije:
     • funkcijo direktorja v družbi CETIS-Graf d.o.o., Čopova ulica 24, 3000 Celje.

Nadzorni svet je ugotovil, da predsednik uprave v skladu s točko 5.1 Statuta družbe družbo zastopa posamično.

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


Uprava družbeNazaj