Novice

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

25. 04. 2014
Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe CETIS, d.d. je na 7. seji dne 24.04.2014 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet je potrdil besedilo Izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
  • Nadzorni svet je potrdil in sprejel revidirano Letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2013 in revidirano konsolidirano Letno poročilo skupine CETIS za poslovno leto 2013.
  • Nadzorni svet je potrdil besedilo Poročila o delu nadzornega sveta v letu 2013;
  • Nadzorni svet je potrdil Poslovni načrt za leto 2014;
  • Nadzorni svet se je seznanil z odstopom člana revizijske komisije, Urošem Pilihom Grahom, in za novega člana revizijske komisije imenuje Rajka Čoroviča;
  • Nadzorni svet je potrdil predlagani dnevni red za 21. redno skupščino družbe CETIS d.d.;
  • Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja družb CETIS d.d. in skupine CETIS za obdobje od 01.01.2014 do 31.3.2014.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.


Uprava družbeNazaj