Novice

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

21. 04. 2016
Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe CETIS d.d. je na seji dne 20. 4. 2016 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
  • Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom revizijske komisije CETIS d.d. z dne 8. 4. 2016.
  • Nadzorni svet je potrdil in sprejel revidirano Letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2015 in revidirano konsolidirano Letno poročilo Skupine CETIS za poslovno leto 2015.
  • Nadzorni svet je potrdil besedilo Poročila nadzornega sveta o preveritvi Revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine CETIS za leto 2015.
  • Nadzorni svet je potrdil Strateški načrt družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za obdobje 2015 - 2020 in upravi predlaga, da ga sprejme.
  • Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja družb CETIS d.d. in Skupine CETIS za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016.
To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 

Uprava družbe

 


Nazaj