Novice

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

26. 08. 2016
Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe CETIS d.d. je na seji dne 26. 8. 2016 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
  • Nadzorni svet se je seznanil z ugotovitvami revizijske komisije glede »Poročila o posebni reviziji za CETIS d.d.« z dne 27. 7. 2016, ki ga je na osnovi sklepa Višjega sodišča v Celju, opr. št. Cpg 198/2015 z dne 25. 8. 2015 pripravila družba Deloitte revizija d.d. (»Poročilo«), in ugotovil, da v zvezi s posli, ki so predmet Poročila, v družbi CETIS d.d. ni nastala škoda.
  • Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja družbe CETIS d.d. in odvisnih družb CETIS-GRAF, d.o.o., Celje, AMBA CO. d.o.o., EGP d.d. in CETIS-ZG d.o.o. za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.


Uprava družbe

 Nazaj