Novice

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

20. 01. 2017
Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:
 
Nadzorni svet družbe CETIS d.d. je na seji dne 16. 1. 2017 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
- Nadzorni svet je potrdil in sprejel Poslovni načrt družbe za leto 2017.
- Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja družbe CETIS d.d. in odvisnih družb CETIS-GRAF, d.o.o., Celje, AMBA CO. d.o.o., in CETIS-ZG d.o.o. za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
- Nadzorni svet je upravi naložil, da v skladu z določbami ZGD-1 skliče skupščino družbe za 10. marec 2017, pri čemer predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:
  • Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev Marku Moharju, Tini Bačić, Davorju Vlahku in Tonetu Černiču z dnem 12. 3. 2017 poteče štiriletni mandat.
  • Skupščina za člane nadzornega sveta družbe CETIS d.d. -  predstavnike delničarjev izvoli Marka Moharja, Tino Bačić, Davorja Vlahka in Toneta Černiča. Novoizvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 12. 3. 2017.
  • Skupščina se seznani, da sta na osnovi sklepa sveta delavcev št. 1/2017 z dne 12. 1. 2017 za novega predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe CETIS d. d. imenovana Suzana Ofentavšek in Primož Ošljak, in sicer za mandatno obdobje od 26. 4. 2017 do 26. 4. 2020.
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 
 
Uprava družbe


Nazaj