Novice

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

14. 03. 2017
Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe CETIS d.d. je na konstitutivni seji dne 13. 3. 2017 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
  • Nadzorni svet je za predsednika Nadzornega sveta imenoval Marka Moharja.
  • Nadzorni svet je za namestnico predsednika Nadzornega sveta imenoval Tino Bačić.
  • Nadzorni svet je pooblastil predsednika nadzornega sveta, da opravi selekcijo in razgovore s potencialnimi kandidati za člane revizijske komisije in članom NS do naslednje seje sporoči selekcijo kandidatov, o imenovanju katerih v revizijsko komisijo bo odločal NS na naslednji seji.
  • Nadzorni svet je sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta.
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.Uprava družbe

 Nazaj