Novice

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

25. 07. 2017
Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:
 
Nadzorni svet družbe CETIS d.d. je na svoji 3. seji dne 5. 7. 2017 in 21. 7. 2017 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
  • Nadzorni svet je odločil, da se skupščini predlaga imenovanje revizijske družbe RESNI revizija in svetovanje d.o.o. za revizorja za poslovno leto 2017.
  • Nadzorni svet je potrdil predlog sklica 27. seje skupščine družbe CETIS d.d. z dnevnim redom in predlogi sklepov skupščine, ki bo zasedala dne 28. 8. 2017. 
  • Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe CETIS d.d. in odvisnih družb CETIS-GRAF d.o.o., AMBA CO. d.o.o., EGP d.d. in CETIS-ZG d.o.o. za obdobje od januarja do maja 2017.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d.
 

Uprava družbe


 


Nazaj