Novice

Pomembnejši sklepi seje upravnega odbora

11. 07. 2019
Pomembnejši sklepi seje upravnega odbora

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor družbe CETIS d.d. je na svoji seji 10. 7. 2019 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

(i) Za predsednika upravnega odbora se imenuje dr. Peter Groznik.

(ii) Za namestnika predsednika upravnega odbora se imenuje mag. Radenko Mijatović.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d. najmanj 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe

 Nazaj