Novice

Pomembnejši sklepi seje upravnega odbora

31. 08. 2022
Pomembnejši sklepi seje upravnega odbora

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor družbe CETIS d.d. je na svoji seji dne 31. 8. 2022 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

(i) Upravni odbor je izmed svojih članov, imenovanih na 32. skupščini družbe dne 30. 6. 2022, s 1. 9. 2022 izvolil dr. Petra Groznika za predsednika upravnega odbora in ga. Tino Bačić za namestnico predsednika upravnega odbora.
(ii) Upravni odbor je s 1. 9. 2022 imenoval revizijsko komisijo v sestavi: Suzana Ofentavšek (predsednica), Tone Černič in Rajko Čvorovič.
(iii) Upravni odbor je s 1. 9. 2022 za izvršnega direktorja za mandatno obdobje petih let imenoval mag. Romana Žnidariča. Izvršna direktorja še nadalje ostajata mag. Radenko Mijatović (izvršni direktor upravnega odbora) in g. Davorin Leskovar.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

Upravni odbor družbeNazaj