Novice

Ponovna objava vmesnega poročila poslovodstva

10. 02. 2014
Ponovna objava vmesnega poročila poslovodstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi odredbe ATVP in 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS, d. d. ponovno objavlja vmesno poročilo o poslovanju za obdobje od 01.07.2013 do 18.11.2013.

Vmesno poročilo poslovodstva 1.7. - 18.11 2013

To poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cetis.si, kjer bo objavljeno še najmanj 5 let od dneva objave.


Uprava družbeNazaj