Novice

Popravek letnega poročila družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2020

11. 06. 2021
Popravek letnega poročila družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2020

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja popravek revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020.

Po potrditvi in objavi letnega poročila o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2020 je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napak v tabelah letnega poročila na straneh 124-Čisti prihodki/stroški financiranja, 129-Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev in 135-Odplačilo posojil. Popravki ne vplivajo na poslovni izid. Upravni odbor je sicer letni poročili že obravnaval na seji 28. 4. 2021 in ju sprejel, popravke pa je obravnaval na seji 10. 6. 2021.

Popravek letnega poročila družbe CETIS za poslovno leto 2020 v zahtevani uradni evropski enotni elektronski obliki (ESEF), skladno z določbo 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815, bo prav tako objavljeno.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

Priloga:
Popravljeno revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS za poslovno leto 2020.

Tukaj najdete objavo na SEONET-u.

Tukaj najdete povezavo do iXBRL viewerja.

Upravni odbor družbeNazaj