Novice

Popravek obvestila o sklepih skupščine

24. 06. 2014
Popravek obvestila o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja popravek Obvestila o sklepih 21. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bil objavljen dne 23.06.2014.

Med sprejetimi sklepi skupščine je bilo v zvezi s točko 5. dnevnega reda pomotoma navedeno, da je po razglasitvi sklepa delničar Kovinoplastika Lož d.d. po svojem pooblaščencu napovedal izpodbojno tožbo, kar pa ne drži, saj v tej točki dnevnega reda ni bilo napovedane izpodbojne tožbe.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
                                                   

CETIS d.d.
Predsednik uprave mag. Roman ŽnidaričNazaj