Novice

Popravek očitne tipkarske pomote glede sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

15. 06. 2022
Popravek očitne tipkarske pomote glede sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, upravni odbor družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, objavlja popravek očitne tipkarske pomote v zvezi z objavo sklica 33. redne skupščine družbe CETIS d.d., ki bo v četrtek, 30. 6. 2022, ob 14.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe.

V uvodnem besedilu, objavljenem na spletni strani SEONET in spletni strani družbe, je pri datumu sklica skupščine pomotoma navedena letnica 2023. Pravilni datum skupščine je 30. 6. 2022, kot je tudi pravilno navedeno v sklicu skupščine in gradivu za skupščino.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).


 
Upravni odbor družbeNazaj