Novice

Prejem obvestila o prevzemni nameri za odkup delnic družbe CETIS d.d.

27. 12. 2017
Prejem obvestila o prevzemni nameri za odkup delnic družbe CETIS d.d.
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:
 
Dne 27. 12. 2017 je prevzemnik, družba MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 1715984000 (v nadaljevanju: prevzemnik), družbo CETIS d.d. obvestil o prevzemni nameri za odkup vseh delnic ciljne družbe CETIS d.d., katerih imetnik ni prevzemnik oziroma oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno v smislu Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1). Obvestilo prevzemnika je priloga tega obvestila. Dne 22. 12. 2017 je prevzemnik prevzemno namero objavil v dnevnem časopisu Večer.

Priloga: Obvestilo o prevzemni nameri za odkup delnic družbe CETIS d.d.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.  
 
 
Upravni odbor družbe
 


Nazaj