Novice

Prodaja poslovnega deleža družbe CETIS Direkt, d.o.o., Celje

02. 01. 2015
Prodaja poslovnega deleža družbe CETIS Direkt, d.o.o., Celje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družbi CETIS d.d. (v nadaljevanju: CETIS) in EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: EPPS) sta dne 29.12.2014 sklenili pogodbo, s katero je CETIS kot prodajalec družbi EPPS kot kupcu prodal celotni poslovni delež družbe CETIS Direkt, d.o.o., Celje, ki ga z dnem 31.12.2014 prenaša na EPPS. Prodaja celotnega poslovnega deleža družbe CETIS Direkt, d.o.o., Celje, za poslovanje Skupine CETIS nima večjega vpliva in pomeni del izvajanja strateških usmeritev Skupine CETIS. S prodajo celotnega poslovnega deleža družbe CETIS Direkt, d.o.o., Celje, soglaša tudi Nadzorni svet družbe CETIS.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh CETIS d.d., od 31. 12. 2014 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.


Uprava družbeNazaj