Novice

Prodaja poslovnega deleža v družbi CETIS DIGITALNE STORITVE, informacijski inženiring in trgovina, d.o.o.

27. 06. 2017
Prodaja poslovnega deleža v družbi CETIS DIGITALNE STORITVE, informacijski inženiring in trgovina, d.o.o.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družbi CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: CETIS) in APS PLUS, napredne poštne rešitve, d.o.o. (v nadaljevanju: APS PLUS) sta dne 26. 6. 2017 sklenili pogodbo, s katero je CETIS kot prodajalec družbi APS PLUS kot kupcu prodal in nanj prenesel svoj 76-odstotni poslovni delež v družbi CETIS DIGITALNE STORITVE, informacijski inženiring in trgovina, d.o.o. (v nadaljevanju: CETIS DIGITALNE STORITVE, d.o.o.). Prodaja poslovnega deleža družbe CETIS DIGITALNE STORITVE, d.o.o. za poslovanje Skupine CETIS nima večjega vpliva in pomeni del izvajanja strateških usmeritev Skupine CETIS. K prodaji poslovnega deleža družbe CETIS v družbi CETIS DIGITALNE STORITVE, informacijski inženiring in trgovina, d.o.o. je soglašal Nadzorni svet družbe CETIS.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe. 

 
Uprava družbe

 


Nazaj