Novice

Sklepi 33. skupščine družbe CETIS d.d.

30. 06. 2022
Sklepi 33. skupščine družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 33. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila 30. 6. 2022 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. je v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d. (www.cetis.si) najmanj 5 let od datuma objave.


Upravni odbor družbeNazaj