Novice

Sklepi 34. skupščine družbe CETIS d.d.

28. 06. 2023
Sklepi 34. skupščine družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 34. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila 28. 6. 2023 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. je v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d. (www.cetis.si) najmanj 5 let od datuma objave.

Priloga: Sklepi 34. skupščine družbe CETIS d.d.

 

Upravni odbor družbe

 Nazaj