Novice

SKLEPI 35. SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

05. 03. 2024
SKLEPI 35. SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 35. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila 5. 3. 2024 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. je v pripetem dokumentu.

Pripeti dokument: Sklepi 35. skupščine družbe CETIS d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d. (www.cetis.si) najmanj 5 let od datuma objave.

Upravni odbor družbe
Nazaj