Novice

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

09. 06. 2015
Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja

sklepe 23. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila dne 08. 06. 2015
v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.


Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. je v pripetem dokumentu.

Začetek leta 2015 v znamenju volilnih lističev za Nigerijo,
širitve prodajne mreže in intenzivnejših investicij

Uprava je prisotne delničarje seznanila tudi z najpomembnejšimi aktivnostmi, ki so zaznamovale prve mesece letošnjega leta, med drugim: tisk volilnih lističev za najštevilčnejšo afriško državo, Nigerijo, prve dobave v sklopu dolgoročnih poslov za področje Južne Amerike, širitev prodajne mreže in intenzivnejše investicije. Z letos patentiranim temperaturnim indikatorjem je bil CETIS med nominiranci za nagrado nemškega gospodarstva, inovacijo pa je nagradila tudi regionalna gospodarska zbornica Celje.
 
Z vključitvijo družbe EGP, Škofja Loka, d.d. v Skupino CETIS družba pričakuje številne sinergijske učinke na vseh komercialnih programih. Kupcem bo družba tako, denimo, odslej lahko ponudila tudi trenutno zelo aktualne varnostne rešitve in sisteme z višjo dodano vrednostjo na različnih nosilcih (t. i. pametno embalažo), ki ščitijo izdelke pred ponarejanjem.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 

Uprava družbe


Nazaj