Novice

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

10. 03. 2017
Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 26. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila dne 10. 3. 2017 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.
 
Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. je v pripetem dokumentu.
 
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe. 

 
Uprava družbe

 


Nazaj