Novice

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

28. 08. 2018
Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 28. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila dne 27. 8. 2018 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. je v pripetem dokumentu.

Pripeti dokumenti: Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d., www.cetis.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Upravni odbor družbeNazaj