Novice

Višje sodišče v Celju delno ugodilo pritožbi družbe CETIS d.d.

16. 09. 2015
Višje sodišče v Celju delno ugodilo pritožbi družbe CETIS d.d.
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba CETIS d.d. je dne 15. 09. 2015 prejela sodbo Višjega sodišča v Celju, opr. št. Cpg 198/2015 z dne 25. 08. 2015, s katero je Višje sodišče v Celju delno ugodilo pritožbi družbe CETIS d.d. in razveljavilo 1. točko sklepa Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. Ng 2/2015 z dne 04. 05. 2015.
 
Posebno revizijo bo opravila revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana.
  
To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.


Uprava družbe


Nazaj