Novice

Zahteva za sklic skupščine delničarjev

20. 11. 2014
Zahteva za sklic skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS, d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe CETIS d.d., Celje je od uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., in uprave Kapitalske družbe, d.d., dne 18.11.2014 prejela Zahtevo za sklic skupščine delničarjev družbe CETIS, d.d., Celje. Zahtevo za sklic objavljamo v pripetem dokumentu.

To poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cetis.si najkasneje od 20.11.2014 vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Zahteva za sklic skupščine delničarjev

Uprava družbeNazaj